top of page
Female Gymnast on Balance Beam

UURROOSTER

Uurrooster sportjaar 2023-2024

* dit is een specialisatie-/competitiegroep. Deze groep is toegankelijk na selectie op de talentendag. 

bottom of page